Главная | Регистрация | Вход | RSSСреда, 30.11.2022, 06:31
Biedrība
„Laimīgi bērni un vecāki”

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Реклама


Rambler's Top100


Lekcijas, semināri vecākiem / Лекции, семинары для родителей

 

Lekcijas un semināri vecākiem (krievu valodā)

Лекция " Мастер-класс по слингам и перевязям
Lekcija " Meistarklase Slingi"
 
Лекция " Можно ли обойтись без подгузников?"
Lekcija " Vai var iztikt bez autiņbiksītem?"
 
Лекция Хендлинг"
Lekcija " Hendlings" 
 
ХЕНДЛИНГ – ЭТО УМЕЛОЕ ОБРАЩЕНИЕ НАШИХ РУК ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ.
 
Хендлинг (handling) - часть методики Бобата, которую используют с малышами до года. Это практические советы о том, как в повседневной жизни обращаться с ребенком, как дать ему ощущение стабильности и уверенности, как мотивировать его активно двигаться, видеть и слышать. 

Hendlings ir metode, kas māca, kā pareizi turēt un darboties ar mazuli. Tas ir pašu vecāku roku darbs un pieskārieni savam bērnam jau no pirmajām dzīvības dienām. Pareizi mazuli turot, ceļot, mierinot un nesot uz rokām, var palīdzēt viņam apjaust un sakārtot savu ķermeni, ilgtermiņā nodrošinot simetrisku un pilnvērtīgu attīstību.
 
 
Консультация у физиотерапевта для деток от рождения до 4 месяцев.
Fizioterapeita konsultācija bērniem no dzimšanas līdz 4 mēnešu vecumam. 
 

Можно и нужно приходить с деткой.   
Uz konsultāciju var un vajag nākt ar bērniņu.

На консультации вы узнаете: 
-как правильно брать малыша на руки и класть обратно;
- как передавать малыша с рук на руки;
-как носить на ручках;
- движения при укачивании малыша;
Физиотерапевт расскажет о: 
-физическом развитие младенца; 
-адекватном "хендлинге"; 
-этапах физического развития ребёнка от 0 до 4 месяцев; 
-часто встречаемых нарушениях (гипотонус, гипертонус).
 Konsultācija Jūs uzzināsiet: 
-kā pareizi paņemt mazuli rokās un nolikt atpakaļ
-kā nodot mazuli no rokas rokā
-kā pareizi mazuli nēsāt rokās
-pareizas kustības bērna ieaijāšanā
Fizioterapeits Jums pastāstīs:
-mazuļa fiziskā attīstība
-pareizs un adekvāts hendlings
-bērna fiziskās attīstības etapi no 0 līdz 4 mēn.
-biežāk sastopamās problēmas(hipertonuss, hipotonuss)
 
Лекция " Завершение грудного вскармливания"
Lekcija " Zīdīšanas ABC"
 
Лекция " Адаптация в детском саду"
Lekcija" Adaptācija bērnudārzā"
 
Лекция " Психологическая готовность к школе"
Lekcija " Psiholoģiskā sagatavotība skolai"
 
Лекция " Адаптация в школе"
Lekcija" Adaptācija skolā"
 
Лекция " Простудные заболевания. Что должна знать мамочка?"
Lekcija " Saaukstēšanās. Kas jāzin māmiņai?" 
 
Школа будущих родителей". Лекции для будущих мамочек.
"Topošo vecāku skola" Lekcijas topošajām māmiņām:
 
Услуги логопеда, психолога . Logopēga un psihologa konsultācijas.
Лекция "Кризис трёх лет..." 
Lekcija " Trīsgadnieku krīze"


ТЕМА: « КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ – РОЖДЕНИЕ ЧУВСТВА САМОУВАЖЕНИЯ»
TĒMA: "Trīsgadnieka krīze-pašcieņas dzimšana"


У каждой психической функции, у каждой личностной черты свой оптимальный срок зарождения. Главное не пропустить его. Кризис трех лет.
Признаки кризиса трех лет. Важно отличать нормальные проблемы роста от избалованности либо от капризов малыша, связанных с нехваткой маминой любви и тепла.

Katrai psihiskajai funkcijai un personības iezīmēm ir savs optimālais iedzimšanas laiks. Galvenais to nepalaist garām. Trīsgadnieku krīze un tās iezīmes. Svarīgi ir atšķirt normālas augšanas problēmas no mazuļa izlutināšanas un kaprīzēm, kā arī māmiņas mīlestības un siltuma trūkuma. 

 • Что происходит с ребенком в этом возрасте? Kas notiek ar bērnu šajā vecumā?
 • В чем истинная причина его «ужасного» поведения? Kur slēpjas īstais sliktās uzvedības iemesls?
 • Как себя вести родителям, чтобы с наименьшими потерями пройти это период, и максимально сократить его продолжительность? Kas jāzin vecākiem, lai ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem pāriet šo periodu un maksimāli to saīsināt?
Лекция "Такие разные два чуда" 
Lekcija" Tik dažādi divi brīnumi"
 
ТЕМА: «ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДВА ЧУДА - О РАЗНОМ ПОДХОДЕ В ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКИ»
Tēma: " Tik dažādi divi brīnumi- meitenes un zēna audzināšana"
Клубные посиделки или Клуб мамочек 
Māmiņu klubs


Вот на какую тему мы беседуем:
Концепция здоровья:

Veselības koncepcija:
1. Сохранение и восстановление здоровья. Почему нам надо это знать.

Veselības saglabāšana un uzlabošana. Kāpēc Jums tas ir jāzin.
2. Принципы:

 • комплексный подход;
 • возобновляемость клеток;

Principi:

 • kompleksā pieeja
 • šūnu atjaunošanās spējas

3. Влияние пищи и воды на здоровье человека.

Ūdens uz pārtikas ietekme uz cilvēka veselību
4. Влияние кислотно-щелочного баланса на здоровье человека.

Skābju-sārmu balansa ietekme uz cilvēka veselību
5. Агрессия бактерий, вирусов, грибков и простейших паразитов (АБВГД и ПП).

Baktēriju, sēnīšu, vīrusu un parastāko parazītu agresīvā ietekme
6. Как с этим бороться. Выводы.

Kā ar to cīnīties. Secinājumi.
 

Если есть желание, то можем повторить эту встречу в вечернее время.
Большая просьба, обязательна предварительная запись!
Записывайтесь! Приходите!
 Ja Jums ir vēlme, ir iespēja šo tikšanos atkārtot vakarā.
Liels lūgums, iepriekšēja pierakstīšanās ir obligata.

 
Уважаемые мамочки! 
Cienījamās māmiņas! 

Предлагаем вариант клубных посиделок с психологом.
Piedavājam Kluba dienu ar psihologu konsultāciju.  

"Любая проблема несет с собой дар..." 
" Katrai problēmai ir savi plusi"

Вы удивились, возмутились, задумались, а может быть согласились с этим утверждением.
И если Вам интересно, приглашаем на Клубные посиделки пообщаться на эту тему.
В свободной беседе, в игре Вы познакомитесь с некоторыми правилами решения различных психологических проблем.
Такое общение позволяет расширить границы восприятия действительности, избавиться от устаревших норм и ограничений, повысить свои возможности в новых условиях жизни.
В общении принимает участие практикующий психолог, специалист по биологической обратной связи Анастасия Петровская.
 
Присоединяйтесь! 

 

Jūs esat izbrīnīti un sašutuši par šo izteicienu, vai varbūt piekrītat tam. Ja Jums tas interesē, aicinām Jūs uz Kluba dienu, kurā varēsim apspriest šo tēmu.

Brīvā sarunā vai spēļu veidā Jūs iepazīsietes ar dažādu psiholoģisku problēmu risināšanu. 

Sarunā piedalīsies praktizējošs psihologs Anastasija Petrovska.

Pievienojieties!!

Лекция "Питание и воспитание", введение прикорма

Lekcija" Uzturs un audzināšana" piebarošanas uzsākšana

 

 

Наш клуб "Lamīgi bērni un vecāki" приглашает мамочек на лекцию. Mūsu klubs aicina uz māmiņas uz lekciju. 
На лекции вы узнаете о введение прикорма ребёнку, находящемуся на грудном вскармливании.

Lekcijā Jūs uzzināsiet par piebarošanas uzsākšanu vēl barojot ar krūti. 

 • Как понять, что ребёнок готов к вводу прикорма? Kā saprast, ka bērns ir gatavs piebarošanai?
 • Какие продукты и в каких количествах подходят для прикорма? Kādi produkti un kādā daudzuma derēs piebarošanai?
 • Как научить ребёнка жевать? Kā iemācīt bērnu košļāt?
 • Когда ребёнок начинает кушать ложкой самостоятельно?  Kad bērns sāk patstāvīgi ēst ar karoti? 
 • Как научить культурно вести себя за столом? Ka iemācīt pareizi uzvesties pie galda?
И другие вопросы, связаные с организацией питания ребёнка. 
Tiks izskatīti arī citi jautājumi saistīti ar bērna ēdināšanas organizāciju.
Присоединяйтесь!
Pievienojieties!
 
Lecture "Master - class on the sling and stripes"
 
Lecture "Is it possible to dispense with diapers"
 
Lecture " Handling" 

 

HANDLING - THIS IS SKILLFUL USE OF OUR HANDS WHEN CARING FOR CHILD.

 

This is a part of the Bobath method, which is used with babies, who are under one year. This is practical advice on how to handle everyday life with a child, how to give him a sense of stability and confidence, how to motivate him to actively move, see and hear.

 

Lecture " Completion of breastfeeding"

 

Lecture " Adaptation in Kindergarten"

 

Lecture " Psychological readiness for school"

 

Lecture " Adaptation to school"

 

Lecture " Colds. What Mommy  need to know?"

 

"School of future parents." Lectures for future moms.

 

Speech therapy, psychologist.

 

 

 

Lecture "Crisis of 3 years old kids...”
 
TOPIC: «CRISIS OF THREE YEARS OLD KID – THE FEELING OF SELF-ESTEEM»
 
It is important to distinguish usual kid’s growth problems from a pamperedness or from the whims of the kid connected with lack of mum's love and heat.
Signs of crisis of three years old kid;
 
Main questions, discussed at this lecture:
 • What happens with the child at this age?
 • What is the reason of its bad behavior?
 • How parents should behave to lessen losses during this period, and how to shorten this period duration?
Lecture " THESE TWO MIRACLES ARE SO DIFFERENT"

 
TOPIC: "THESE TWO MIRACLES ARE SO DIFFERENT  - ABOUT DIFERENT APROACH IN BOY'S AND GIRL'S UPBRINGING»
 
Mummies' club
 
Here are the questions observed on the meetings:
 
The health concept:
1. Helth safety and recovery. Why it is necessary for us?
2. There are discussed the following principles:
 • The complex approach ;
 • Regenaration of cages;
3. Influence of food and water on our health.
4. Influence of the acid-base balance sheet on our health.
5. Aggression of bacteria, viruses, fungi and other parasites.
6. How to struggle with it. Conclusions.
 
Dear mummies! 
 
We offer a variant of a club gathering with the psychologist. 
 
"Every problem is an opportunity..."
 
If you are interested, we invite you to the Club gathering to communicate on this topic. 
In conversation manner or in a game way, you will get acquainted with some rules of solving various psychological problems. 
Such dialogue allows to expand borders of a reality perception and to get rid of out-of-date standards and restrictions. Also to increase the possibilities of new living conditions. 
 
The practising psychologist, Anna Petrovska, is taking part in this dialogue.
 
Please, join!
 
Lecture: "Feeding and education of the child”
 
Lecture "Feeding and education of a child" or "The start of chest feeding".

"Happy children and parents" invites mummies to the lecture.
At this lecture you will learn about starting a feeding.
 
Main questions discussed:
 • How to understand, whether the child is ready to feeding or not?
 • What products and in what quantities are appropriate for feeding?
 • How to teach the child to chew?
 • When the child has to start to eat with a spoon independently?
 • How to teach good behaviour behind a table?

 And other questions, connected to feeding the child.
Please, join!

 

Gribam atgādināt, ka visi mūsu pasākumi, nodarbības un semināri tiek veikti priekš biedrības locekļiem.

Поиск
Форма входа
Календарь
«  Ноябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
 • ККМ Клуб

 • Copyright MyCorp © 2022
  Создать бесплатный сайт с uCoz